Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

Το Πουλάκι Τσιου στα... Κωσταραζνά!!!

Το Kostarazi24 σας παρουσιάζει το Πουλάκι Τσίου στα... Κωσταραζνά!


Για τήρα του πλι γιιι..! τι πιτμέζ πλί...

Tου πλι τσίου, του πλι τσίου, του πλι τσίου, του πλι τσιου, του πλι τσιου, του πλι τσιου...Για τήρα μια αρνίθα, για τήρα μια αρνίθα... 
η αρνίθα κα κα κα…

του πλι τσίου, του πλι τσιου, του πλι τσιου, του πλι τσιου, του πλι τσιου...


Ιιι… για κι του πιτνάρ, καλώς του του πιτνάρ...
του πιτνάρ κικιρίκου…
η αρνίθα κα κα κα, 
του πλι τσίου, του πλι τσιου, του πλι τσιου, του πλι τσιου...


Αντάμα κι ου κούρκους, αντάμα κι ου κούρκους
ο κούρκους γλου γλου γλου…
του πιτνάρ κικιρικου, 
η αρνίθα κα κα κα, 
του πλι τσίου, του πλι τσιου, του πλι τσιου...


Για κ’ ένα πιστέρ, για του του πιστέρ
του πιστέρ γουρ γουρ…
ο κούρκους Γλου Γλου Γλου, 
του πιτνάρ κικιρικου, 
η αρνίθα κα κα κα, 
του πλι τσίου, του πλι τσιου, του πλι τσιου...


Γι κι του γατί, ένα σιαρμπέτ γατί
του γατί μιάου μιάου…
του πιστέρ γουρ γουρ, 
ο κούρκους γλου γλου γλου, 
του πιτνάρ κικιρικου, 
η αρνίθα κα κα κα, 
του πλι τσίου, του πλι τσιου, του πλι τσιου...


Αντάμα μας και του κτάβ, ντόμραβος για παρέα
του κτάβ κάφ κούφ.
του γατί μιάου μιάου, 
του πιστέρ γουρ γουρ, 
ο κούρκους γλου γλου γλου, 
του πιτνάρ κικιρικου, 
η αρνίθα κα κα κα, 
του πλι τσίου, του πλι τσιου, του πλι τσιου του πλι τσιου...


Για την και η γίδα, για την και η γίδα
η γίδα με…ε.ε.ε
του κτάβ κάφ κούφ, 
του γατί μιάου μιάου, 
του πιστέρ γουρ γουρ, 
ο κούρκους γλου γλου γλου, 
του πιτνάρ κικιρικου, 
η αρνίθα κα κα κα, 
του πλι τσίου, του πλι τσιου, του πλι τσιου του πλι τσιου...


Του μπέτσου του ζγούρ, μπέτσου κατά μπέτσου του ζγούρ
του ζγούρ μπε..ε.ε.
η γίδα με…ε.ε.ε, 
του κτάβ κάφ κούφ, 
του γατί μιάου μιάου, 
του πιστέρ γουρ γουρ, 
ο κούρκους γλου γλου γλου, 
του πιτνάρ κικιρικου, 
η αρνίθα κα κα κα, 
του πλι τσίου, του πλι τσιου, του πλι τσιου...


Η μπέτσκα η γιλάδα, η μπέτσκα η γιλάδα
Η γιλάδα Μμμμ..ουουουου..
του ζγούρ μπε..ε.ε, η γίδα με…ε.ε.ε, του κτάβ κάφ κούφ, του γατί μιάου μιάου, 
του πιστέρ γουρ γουρ, ο κούρκους Γλου Γλου Γλου, του πιτνάρ κικιρικου, η αρνίθα κα κα κα, του πλι τσίου, του πλι τσιου, του πλι τσιου του πλι τσιου, του πλι τσιου...


Φάνκιν κι του ταυρί, ομπώ γιρό που νι του ταυρί
του ταυρί Μουου…
η γιλάδα Μμμμ..ουουουου.. 
του ζγούρ μπε..ε.ε, 
η γίδα με…ε.ε.ε, 
του κτάβ κάφ κούφ, 
του γατί μιάου μιάου, 
του πιστέρ γουρ γουρ, 
ο κούρκους γλου γλου γλου, 
του πιτνάρ κικιρικου, 
η αρνίθα κα κα κα,
 του πλι τσίου, του πλι τσιου, 
του πλι τσιου του πλι τσιου...


Κουντουζγόν ένα τρακτερ, ένα πολύ τρανό τρακτέρ...
Καμν ένα πακα πακα
Καμν δυο πακα πακα
Καμν τρία πακα πακα
τεταρτου πακα πακα δεν προκαμιν να καμ'
Πατσιν του πλι


Κι το στειλιν στου Μάρκου...