Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Που θα πραγματοποιηθούν οι συγκεντρώσεις των αδελφάτων για το έθιμο του Σταυρού.

Νέο Κωσταράζι

Με κατάνυξη τα αδελφάτα προετοιμάζονται για το έθιμο του Σταυρού (του κουματ').1ο Αδελφάτο της Εκκλησίας.
Νουνός οικογένεια Τσούγγου Ευθυμίου το έθιμο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Εκκλησιάς.

2ο Αδελφάτο  Κρανιάς.  
Νουνός οικογένεια Βύρου Ευάγγελου το έθιμο θα πραγματοποιηθεί στην ταβέρνα ''Νέκταρ και Αμβροσία''.

3ο Αδελφάτο  Αλμανιάς.
Νουνός οικογένεια Νατσούλης Αναστάσιος  το έθιμο θα πραγματοποιηθεί στην ''CAFÉ-PIZZA VALENTINO''.