Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Κωσταραζινό ιδίωμα: Γράμμα Ι


Αυτή τη βδομάδα οι αναρτήσεις μας για το ιδίωμα του Κωσταραζίου, συνεχίζονται με το γράμμα Ι.

Ιλιάτς: Φάρμακο, γιατροσόφι, θεραπεία

Ισιάδα: Αλήθεια

Ινταρές: Λάμπα χωρίς γυαλί (η περπατιάρου)

Ιμπρέτσειν: Αγανάκτησε

Ιτς: καθόλου, τίποτα