Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Aύριο στο Κostarazi24 - Ο βομβαρδισμός του Κωσταραζίου από τους Ιταλούς.


Αφιέρωμα του Kostarazi24, για τον βομβαρδισμό του Παλαιού Κωσταραζίου από τους Ιταλούς στις 20 Μαρτίου του 1943.