Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Διευθυντές Εκπαίδευσης Καστοριάς: Τα σχολεία στο δήμο του Άργους Ορεστικού θα λειτουργήσουν αύριο κανονικά.

Αλαλούμ με τις αποφάσεις για το αν τα σχολεία του δήμου Άργους Ορεστικού θα λειτουργήσουν ή όχι, καθώς άλλα ανακοινώνει ο δήμος και άλλα οι διευθυντές εκπαίδευσης Καστοριάς.


Διαβάστε τη νέα ανακοίνωση των διευθυντών εκπαίδευσης που αναρτήθηκε στο fouit.gr και ουσιαστικά ακυρώνει την απόφαση του δημάρχου Π. Κεπαπτσόγλου (δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ).

Σε εφαρμογή των:
Π.Δ. 104/1979: “Περί σχολικού και διδακτικού έτους... των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.”
Π.Δ.200/1998 και 201/1998: ”Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.”

Ν.3852/2010 : “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης … Πρόγραμμα Καλλικράτης”,
καλούμαστε να λειτουργήσουμε σύμφωνα με το οριζόμενο από αυτά νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Καστοριάς και ως εκ τούτου ενημερώνουμε τις εκπαιδευτικές κοινότητες της περιοχής αρμοδιότητάς μας, και ειδικότερα τις σχολικές μονάδες του Δήμου Άργους Ορεστικού, ότι την Τρίτη, 01/10/2013 θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμά τους.

Ωστόσο, οι σχολικές μονάδες, ως αναπόσπαστο μέρος της τοπικής κοινωνίας και εντός του νομοθετικού πλαισίου περί αργιών και λειτουργίας τους, μπορούν να αναπτύξουν και να εντάξουν στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους σχετικές δράσεις με πρωτοβουλία και ευθύνη των Διευθυντών, των Συλλόγων Διδασκόντων, των Μαθητικών Κοινοτήτων και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου οι μαθητές και οι γονείς –κηδεμόνες αυτών, δια των κ.κ Δ/ντριών -Δ/ντών

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ. Δ. Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΛΑΡΗΣ
    ΣΤΕΛΛΑ Κ. ΤΕΓΟΥ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ