Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Κωσταραζινό ιδίωμα - Γράμμα Φ

Αρχείο:Phi uc lc.svg
Συνεχίζουμε με τις ιδιωματικές λέξεις του γράμματος Φ.Φαντάκα: η φούντα

Φατζιάς: πολύ ξινό

Φιλί: κομμάτι φρούτου

Φότσια: η χωρίστρα

Φτινό: το λεπτό

Φάσα: είδος πτηνού

Φέτσκα: το έξυπνο κορίτσι

Φιλιώτα: φέτα ψωμιού

Φουκάλ: η σκούπα

Φουλτάκ: το ερέθισμα από τσίμπημα εντόμου

Φρατσκάλτσειν: πιτσύλισε