Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς - Θερινές εκπτώσεις και ανοιχτά μαγαζιά τις Κυριακές.

Με την ευκαιρία της διενέργειας των θερινών εκπτώσεων που ξεκίνησαν την Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 και θα λήξουν το Σάββατο 30 Αυγούστου 2014, δημιουργούνται εκ νέου ελπίδες, ότι οι πωλήσεις των καταστημάτων λιανεμπορίου στις θερινές εκπτώσεις θα κινηθούν σε καλύτερα επίπεδα .

Παρά την για έκτη συνεχή χρονιά μείωση του κύκλου και του όγκου πωλήσεων στην αγορά, ο εμπορικός κόσμος του Νομού μας έχει ξεχωριστές προσδοκίες από αυτές τις εκπτώσεις, καθώς μπορούν να δώσουν στις δοκιμαζόμενες επιχειρήσεις μας μία ανάσα μέσα στην καταναλωτική κρίση.
Καλούμε τους καταναλωτές να εμπιστευθούν και πάλι τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις της περιοχής μας , με τη βεβαιότητα ότι, μέσα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, θα εξαντλήσουμε όλα τα διαθέσιμα περιθώρια για καλύτερη τιμολόγηση και χαμηλότερη τελική τιμή πώλησης των προϊόντων που προσφέρουμε , ώστε να ανταποκρίνεται απόλυτα προς την εκπτωτική αναγγελία,οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  15  του  νόμου 4177/2013 , οι  θερινές  εκπτώσεις  έτους  2014  θα αρχίσουν  την  Δευτέρα  14  Ιουλίου  2014  και  θα  λήξουν  το  Σάββατο  30  Αυγούστου 2014.

Σε ότι αφορά την διενέργεια των εκπτώσεων επισημαίνονται τα εξής:
  1. Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (συνήθως διαγραμμένης) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική.
  2. Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης επιτρέπεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική.  Ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι.
  3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ακρίβεια των εκπτωτικών αναγγελιών προς τον πελάτη.         Η κάθε παροχή πρέπει να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται προς την αναγγελία, οικονομικά, ποσοτικά και ποιοτικά.
Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή  γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές .
Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €.   Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Ειδικότερα, για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση.
  
Τέλος, σύμφωνα  με  το  άρθρο  16  παρ. 1α  ν. 4177/2013 ,  επιτρέπεται   προαιρετικά   η  λειτουργία  των   καταστημάτων  την  Κυριακή  20  Ιουλίου  2014  από  τις  11,00 π.μ  έως  20,00 μ.μ .