Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Δήμος Άργους Ορεστικού - Αποτελέσματα προγραμμάτων για νέους αγρότες για το 2014.

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενημερώνει τους νέους παραγωγούς ότι, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας, δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων που κατέθεσαν οι υποψήφιοι προς ένταξη στα καθεστώτα του μέτρου 1.1.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  της  Ελλάδας   «ΠΑΑ»  2007-2013,   «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2014.


Σύμφωνα με αυτά, από το σύνολο των 122 αιτούντων που κατέθεσαν φακέλους υποψηφιότητας στην Καστοριά, οι 60 είναι δικαιούχοι, οι 60 επιλαχόντες και οι 2 απορριπτόμενοι.
Τις πλήρεις καταστάσεις των αποτελεσμάτων όλης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν, στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας :
και τις καταστάσεις που αφορούν τα αποτελέσματα των υποψηφίων μόνο της Καστοριάς, στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς:

είτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Άργους Ορεστικού:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο του Προγράμματος, Γεωπόνο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς, κ. Μπέη Ελευθέριο (τηλ. 24673 50251).