Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Το franchise πέτυχε και θα γεμίσουμε ''24''... Ήρθε το Militsa24...!

Το franchise πέτυχε...  Ήρθε το Militsa24...!


Δείτε το νέο ιστολόγιο που έχει να κάνει με τη Μηλίτσα Καστοριάς: militsa24.blogspot.gr