Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Η φωτογραφία της ημέρας.

Παλιό χωριό.... για να μαθαίνουν οι νεότεροι...

Φωτογραφία: Ιωάννα