Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Άργος Ορεστικό - Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Ανακοινώνεται ότι την 12η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 θα γίνει τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Άργους Ορεστικού.


Θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α/Α ΘΕΜΑ
1. Παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης αποτύπωσης του αρχαιολογικού χώρου νεολιθικού οικισμού Αυγής.

2. Παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης ανάπλασης πλατείας Ιωάννη Ζάχου

3. Παραλαβή της μελέτης διευθέτησης κοίτης ποταμού Αλιάκμονα και ολοκληρωμένης παρέμβασης ανάπλασης περιοχής Δασυλλίου – Σκάλκης Άργους Ορεστικού

4. Παραλαβή των τοπογραφικών εργασιών για τις απαιτήσεις ελέγχου του δικτύου ύδρευσης Άργους Ορεστικού

5. Παραλαβή της υδραυλικής μελέτης ελέγχου υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης εντός παλαιού σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού

6. Παραλαβή της μελέτης βελτίωσης – επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη ζώνη επέκτασης σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού

7. Παραλαβή της μελέτης ελέγχου δικτύου ύδρευσης και αγωγών μεταφοράς στην περιοχή εκτός σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού

8. Παραλαβή της επικαιροποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης Άργους Ορεστικού

9. Παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης αποχέτευσης Λάγκας

10. Παραλαβή της μελέτης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Λάγκας – Βράχου – Μελανθίου

11. Παραλαβή της μελέτης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Λακκωμάτων – Λαχανοκήπων –
Διαλεκτού

12. Παραλαβή της μελέτης επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ασπροκκλησιάς – Αμμουδάρας – Βοτανίου – Αμπελοχωρίου

13. Παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης αποτύπωσης στους οικισμούς Λάγκας – Βράχου – Μελανθίου – Λακκωμάτων Λαχανοκήπων για την εγκατάσταση Μ.Ε.Λ.

14. Παραλαβή της τοπογραφικής μελέτης αποτύπωσης στους οικισμούς Ασπροκκλησιάς – Αμμουδάρας –Βοτανίου – Αμπελοχωρίου - Διαλεκτού για την εγκατάσταση Μ.Ε.Λ.

15. Αίτημα του δημότη Καράντου Χρήστου του Γεωργίου για σύνδεση αγροτεμαχίου στο δίκτυο ύδρευσης.

16. Κατάρτιση και ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2015

17. Επέκταση των συμβάσεων του Δήμου Άργους Ορεστικού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης και λιπαντικών πέραν του έτους 2014

18. Επέκταση των συμβάσεων του Δήμου Άργους Ορεστικού για την προμήθεια τροφίμων και για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , πέραν του έτους 2014.

19.Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την κυκλοφοριακή ρύθμιση στην πόλη του Άργους Ορεστικού λόγω κατασκευής του έργου «Αποσυμφόρηση όμβριων υδάτων – αντιπλημμυρι- κή προστασία πόλης Άργους Ορεστικού» επί της οδού Γιαγκοπούλου.

20. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Ε. Γιαγκοπούλου στην πόλη του Άργους Ορεστικού.

21. Λήψη απόφασης για την άσκηση η μη του δικαιώματος διορισμού δύο δημοτικών συμβούλων ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Aγροτικής Καστοριάς ΑΕ (AGROKA SA) σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού προκειμένου να συμμετάσχει ελεύθερα και ως μέτοχος-μέλος της γενικής συνέλευσης των μετόχων στην εκλογή του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά την διενέργεια της γενικής συνέλευσης.

22. Καθορισμός αριθμού ασκούμενων σπουδαστών επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ στο Δήμο Άργους Ορεστικού

23. Καθορισμός Αμοιβής νομικού

24. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση ΔΣ