Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 7.000 προσλήψεις μέσω voucher. (Προθεσμίες - Δικαιολογητικά)

Δημόσια πρόσκληση για το πρόγραμμα «Επιταγή Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας άνεργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» δημοσιοποίησε ο ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ, αφορά 7.000 νέους έως 29 ετών που θα απασχοληθούν μέσω voucher σε επιχειρήσεις. 


Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 208 ωρών και πρακτική άσκηση διάρκειας 832 ωρών, σύνολο 1.040 ώρες.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr ως εξής:

Ωφελούμενοι άνεργοι απόφοιτοι :

από 22/12/2014 και ώρα 11:00 έως 14/01/2015 και ώρα 24:00

Πάροχοι κατάρτισης :

από 29/12/2014 και ώρα 11:00 έως 14/01/2015 και ώρα 24:00

Η διάρκεια  υλοποίησης του προγράμματα είναι έως 31-12-2015.

fouit.gr