Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Κωσταράζι - Δείτε φωτογραφίες από τη γουρνοχαρά του Συλλόγου Γυναικών.

Δείτε φωτογραφίες από τη γουρνοχαρά του Συλλόγου Γυναικών ''Διαμαντόνυφη'' στην πλατεία του Κωσταραζίου το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.