Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Κωσταράζι - Χωρικά όπως λέμε... Camel Trophy. (Φωτογραφίες)


Πατινάζ με τις λάσπες για τους μεταφορείς από την περιοχή ''Σέσια'' στο Κωσταράζι με μια στάση στον ''Α'ι' Λιά'' για μεταφόρτωση.

Tα ''χωρικά'' τελικά κατεβαίνουν στο Κωσταράζι...!