Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του Κωσταραζίου από το 1900 έως το 1951.

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του Κωσταραζίου (Παλαιό Κωσταράζι) από το 1900 έως το 1951. 


1900 πληθυσμός: 750 κάτοικοι

1905 πληθυσμός: 800 κάτοικοι

1913 πληθυσμός: 941 κάτοικοι

1920 πληθυσμός: 796 κάτοικοι

1928 πληθυσμός: 798 κάτοικοι

1940 πληθυσμός: 956 κάτοικοι

1951 πληθυσμός: 941 κάτοικοι

Ευχαριστούμε τον Στέργιο Στεργιόπουλο για τα στοιχεία που απέστειλε στο Kostarazi24.