Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

''Γηγενείς ακραιφνείς Έλληνες οι 963 του Κωσταραζίου''... Η εθνολογική σύνθεση των επαρχιών Καστοριάς και Φλώρινας κατά τη δεκαετία του ’30

«Δύο αδημοσίευτες εκθέσεις αναφορικά με τον πληθυσμό και την εθνολογική σύνθεση των επαρχιών Καστοριάς και Φλώρινας κατά τη δεκαετία του ’30».


Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Η Δυτική Μακεδονία: Από την ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος έως σήμερα», Παν. Δυτ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2014, 407-423.

Διαβάστε ΕΔΩ