Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Kωσταράζι - Ίδρυση τμήματος ένταξης στο δημοτικό σχολείο.

Ίδρυση τμήματος ένταξης στο δημοτικό σχολείο Κωσταραζίου.


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση “Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις – Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”.  Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2016-2017, Τμήματα Ένταξης στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: