Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Η φωτογραφία της ημέρας.

Μόνο με χιονολάστιχα πραγματοποιείται η κίνηση των ποδηλάτων στους δρόμους του Κωσταραζίου.