Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Το έθιμο του Σταυρού στο Κωσταράζι. (Φωτογραφίες)

  Κάθε χρόνο αυτή την μέρα αναβιώνει το έθιμο του ''Σταυρού'' στο  Κωσταράζι. Κατά την παράδοση το παλιό Κωσταράζι υπήρξε αποτέλεσμα συνένωσης τριών συνοικισμών με τα ονόματα 'Παλιόσπιτα', 'Σμίξη' και 'Κρανιά', οι κάτοικοι  αναγκάστηκαν να εγκατασταθούν στη θέση αυτή προκειμένου να αποφεύγουν τις επιδρομές των Τούρκων.
 Το μοναδικό στοιχείο από το οποίο συμπεραίνεται ότι το χωριό  είναι αποτέλεσμα συνένωσης είναι το έθιμο του ''Σταυρού'' το οποίο αναβιώνουν οι κάτοικοι κάθε χρόνο στις 07 Ιανουαρίου την εορτή του Ιωάννη του Πρόδρομου.
  Ανάλογα με την καταγωγή της κάθε οικογένειας από τους παραπάνω οικισμούς οι κάτοικοι ανήκουν σε ένα από τα τρία αδελφάτα.  

 Οι νέοι Νούνοι για φέτος, είναι για το κομμάτι του Αδελφάτου της Εκκλησίας ο κ. Βολογιάννης Κωνσταντίνος, για το κομμάτι του Αδελφάτου της Κρανιάς η κ. Τζηκαλάγια Όλγα και για το κομμάτι του Αδελφάτου της Αλμανιάς ο κ. Βλάχος Παντελής.

*(φωτογραφία από τα πρακτικά του Αδελφάτου της Εκκλησίας. Έτος 1960)