Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Tα έθιμα του Παλαιού Κωσταραζίου για την ημέρα του Μεγάλου Αγιασμού.

Tα έθιμα του Παλαιού Κωσταραζίου για την ημέρα του Μεγάλου Αγιασμού.


Την παραμονή του Μεγάλου Αγιασμού, οι οικογένειες των γεωργών, πήγαιναν στις διάφορες βρύσες του χωριού και άφηναν μέσα στις καρούτες* τα χυρόβουλα** για να μαλακώσουν και το πρωί να αγιασθούν, καθώς θα αγιάζονται τα νερά.

Την ημέρα του Μεγάλου Αγιασμού, μετά την Θεία Λειτουργία, πήγαιναν πάλι και τα έπαιρναν τα χυρόβουλα, τα πήγαιναν στα πιο κοντινά χωράφια και τα έδεναν σε κάποιο δέντρο έτσι ώστε, να αγιασθούν όλα τα χωράφια και να έχουν μεγάλη παραγωγή.
*καρούτα: βρύση

**χυρόβουλα: καλάμια από δημητριακά