Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Δήμος Άργους Ορεστικού - Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα το απόγευμα 02/6/2017.

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο του Άργους Ορεστικού σήμερα το απόγευμα 02/6/2017 με θέματα:1.Επικύρωση πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού: α)   των τακτικών συνεδριάσεων στις 20/2, 22/3, 4/4 και 3/5, β) της ειδικής συνεδρίασης της 5/3 και γ) της κατεπείγουσας συνεδρίασης της 24/5.

2.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.3.Έγκριση της  5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  έτους 2017.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.


4.Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την προμήθεια με  τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης, και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017».

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.5.Επιστροφή χρημάτων.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.6.Διαγραφή οφειλών.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.7.Έγκριση ετήσιας συνδρομής σε έντυπη τοπική εφημερίδα.

Εισηγητής: κ. Φώτιος Τατσίδης.8.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια (Ν.4071/2012).

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.9.Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.10.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Νοστίμου».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.11.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου  με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία περιοχής Βράχου – Πετροπουλακίου».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.12.Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και Αντιδημάρχων χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης και καθορισμός της αποζημίωσής του.

Εισηγητής: κ. Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης13.Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Π.Δ. «Οργανισμός Παιδείας, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού αριθ. 2 , οικ. έτους 2017».

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ιωαννίδης.

14.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Άργους Ορεστικού καθώς και της σχετικής δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης για τις εκθέσεις: α) «Καθιέρωση των ελληνικών τροφίμων και ποτών στην αμερικάνικη αγορά» και β) «ANUGA 2017».

Εισηγήτρια: κα Μπελονάκη Αφροδίτη.15.Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης, καθώς και  της σχετικής δαπάνης και ψήφιση διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης.

Εισηγήτρια: κα Μπελονάκη Αφροδίτη.


16.Παραχώρηση κατά χρήση χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων και εκμίσθωση Πολιτιστικού  Κέντρου Άργους Ορεστικού.

Εισηγήτρια: κα Μπελονάκη Αφροδίτη.


17.Έγκριση απολογισμού του οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Εισηγητής: κ. Τιμολέων Ζέζος.


18.Μεταστέγαση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άργους Ορεστικού

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.