Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Η φωτογραφία της ημέρας.

Το Κωσταράζι που παράγει.. το Κωσταράζι που αντιστέκεται..