Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα της αναπαλαίωσης του δημοτικού σχολείου στο Παλιό Κωσταράζι.

Σήμερα το απόγευμα 25/1, θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20:00 στο Δημαρχείο του Άργους Ορεστικού.

Ένα από τα 15 θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης που θα αποφασιστεί να ληφθεί απόφαση, είναι η έγκριση μελετών και υποβολή πρότασης  για την ανακατασκευή του δημοτικού σχολείου Παλαιού Κωσταραζίου.

Εισηγητής του θέματος, θα είναι ο δήμαρχος Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

Ακολουθούν τα 15 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν:

Α/Α
ΘΕΜΑ
1
Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
2
Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με τη ΔΙΑΔΥΜΑ με θέμα: «Προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων μέσω της δημιουργίας μεγάλων πράσινων σημείων, κέντρων επαναχρησιμοποίησης και κινητών πράσινων σημείων στην ΠΔΜ»
Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

3
Έγκριση μελετών και υποβολή πρότασης  για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Πρότυπα επιδεικτικά έργα εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κλειστό γυμναστήριο σχολείου του Άργους Ορεστικού, Νομού Καστοριάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.): «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

4
Έγκριση μελετών και υποβολή πρότασης  για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Ανακατασκευή δημοτικού σχολείου παλαιού Κωσταραζίου»» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στο πλαίσιο της   πρόσκλησης 83 της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του εν λόγω Ε.Π.
Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

5
Έγκριση  μετακίνησης Δημάρχου χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. και  εκ νέου μετακίνησης του.
Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

6
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2018.
Εισηγητής κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

7
Έγκριση της  1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

8
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2017  του Δήμου.
Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

9
Έγκριση διενέργειας δαπανών δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών και ψήφιση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων.
Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

10
Έγκριση διενέργειας δαπανών για  τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών και ψήφιση διάθεσης  των αντίστοιχων πιστώσεων.
Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης

11
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

12
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών.
Εισηγητής κ. Φώτιος Τατσίδης.

13
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018.
Εισηγητής κ. Αλέξανδρος Καράτζιος.

14
Αίτημα παραχώρησης Πολιτιστικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.
Εισηγήτρια κα Αφροδίτη Μπελονάκη.
15
Ορισμών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους Ορεστικού κατά το οικονομικό έτος 2017.
Εισηγητής κ. Ανδρέας Βιτούλας.