Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2018

Η φωτογραφία της ημέρας.


Η κορυφή ''Παλαιόκαστρο'' ή... ''Τζουρτζούλα'' στο τοπικό ιδίωμα του Κωσταραζίου...
όπως φαίνεται από τη μεριά του Νέου Κωσταραζίου.

Photo credit: Αντώνης Ζ. Τσιτσής