Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

To Κωσταραζινό quiz της ημέρας.

Τι κοινό έχουν το Μega, o Παναθηναϊκός και το Kostarazi24;...


Και τα τρία υπολειτουργούν...