Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Η φωτογραφία της ημέρας.

Αρχίζουν τη παραγωγή τους σιγά σιγά τα Κωσταραζινά μπαχτσέδια...
.