Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Δήμος Άργους Ορεστικού - Προκήρυξη για μια θέση καθαρίστριας.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους Ορεστικού, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 6/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου...
ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας για το σχολικό έτος 2014-2015, με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες της σχολικής μονάδας του Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 30/6/2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, στο Δήμο Άργους Ορεστικού, μέχρι την Δευτέρα 2/3/2015

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση

2.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

3.ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο βεβαίωσης)

4.Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο)

5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2014

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2467351319

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Ζέζος Τιμολέων