Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κωσταραζίου.

Ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημoτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κωσταραζίου.