Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Η φωτογραφία της ημέρας.

Οι έτεροι blogger του Κωσταραζίου (Kee-tzides) παντός καιρού...!