Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014

Αυτό είναι το κόστος της κατασκευής των γηπέδων ''5x5'' σε Κωσταράζι και Βογατσικό.

Τους τελευταίους μήνες έχει ξεκινήσει η κατασκευή γηπέδου ''5x5'' δίπλα από το κλειστό γυμναστήριο του Κωσταραζίου. 

Το ίδιο έργο πραγματοποιείται ταυτόχρονα και στο γειτονικό Βογατσικό.

Το έργο έχει τίτλο: «Κατασκευή χώρων άσκησης αθλητικών δραστηριοτήτων στους οικισμούς Ν. Κωσταραζίου και Βογατσικού του Δήμου Ορεστίδος» με προϋπολογισμό μελέτης: 300.000,00  €.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη. 

Δείτε λεπτομέρειες της σύμβασης κατασκευής του έργου ΕΔΩ